เครื่องนวดชีวภาพเซลล์ NEW > HC-BRS 제품군

อะคาเดมี ครอบครัว HC-BRS

ครอบครัว HC-BRS

พลังงานที่มีสุขภาพดีสำหรับร่างกายของฉัน!! ผ่านธรรมชาติ ร่างกายของฉันได้รับการรักษา

เครื่องนวดชีวภาพเซลล์ NEW

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 343회 작성일 21-09-29 17:48

본문

제품명 NEW 셀 바이오 마사지기
제조사 (주)바이오월드
공급원 히너지아카데미
특징 강력한 바이오 에너지를 세포 내로 전달해주는 셀 바이오 마사지기는 건강한 세포의 주파수와 동일한 생체 에너지를 방출하는 저주파 자극 마사지 기구입니다. 에너지 플러스와 함께 사용 할 경우 시너지 효과로 에너지 공명작용에 의해서 오장육부의 에너지가 균형을 유지해 주는데 많은 도움을 줍니다.

제품설명

3f3b3af2be24b76363c4387475514d90_1632905264_7665.jpg